Home   -   News   -   Game Tour   -   Screenshots   -   Rules   -   Chat   -   Contact   -   Forum
pt ro hu de es
pl it no nl en
The Land of Destiny Hero welcomes you.
Role playing game or called MMORPG free browser game
Posts

Breadcrumbs to navigate the website Homepage / Forum / Dutch / Nederlands Forum / Op vakantie!Topic: Op vakantie! Post reply

Page: 1

Alpha tester Posted on: 27-06-2008 15:10:58
Posts: 32Beste mensen,

het lijkt mij slim hier neer te zetten als je op vakantie gaat dan weten de leiders dat je niet actief bent!

ik ga op vakantie vanaf zaterdag ( 2weken)

MvG L-J

Page: 1

You have to register or login first before you are able to reply.
LoD is a free online rts game free online MMORPG